Projekt ukončený

16.10.2023. Z dôvodu ukončenia národného projektu „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“, v rámci ktorého bolo zabezpečené financovanie príspevkov na vzdelávacie kurzy pre záujemcov o zamestnanie vedených v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sa už aktuálne neprijímajú a neposudzujú nové žiadosti na poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcov o zamestnanie.

V rámci nového programového obdobia sa aktuálne pripravujú nové projekty, z ktorých sa budú poskytovať obdobné príspevky.

KOUČ 104 Akreditovaný a certifikovaný výcvik v koučingu

Kurz KOUČ104 zahŕňa akreditáciu MŠVVaŠ SR a certifikáciu ACPC s možnosťou komplexnej prípravy na medzinárodnú certifikáciu (ACC/PCC) a tituly!

Najbližší termín:

11.03.2024

prezenčne/osobne

Kurz začína o:

Days
Hours
Minutes
Seconds

KURZ KOUČ 104
BEZPLATNE?

PREZENČNE v Bratislave, Banskej Bystrici alebo v Košiciach
Kurz v hodnote 1799,20 teraz úplne BEZPLATNE!

ZDARMA PRE ÚČASTNÍKA

Pre každého, bez podmienok, bez "háčikov".
Za vás sa to uhrádza z fondov, ktoré treba čoskoro vyčerpať.
Iba vyplniť žiadosť, odniesť, zaregistrovať a takmer každému je schválená.

Prečo?

absolvovať kurz

KOUČ 104

PRE SEBAROZVOJ
PRE BIZNIS
PRE BUDÚCEHO KOUČA
PREČO ABSOLVOVAŤ KURZ AJ KEĎ NECHCEŠ BYŤ KOUČOM? V čom ti môže byť koučing užitočný pri každodennej aplikácii v tvojom živote? 
 • Pretože získaš prax v life (životnom) koučingu
 • Hlbšie spoznáš svoju osobnosť a budeš lepšie vedieť odhadnúť druhých
 • Schopnosť komunikovať efektívne a presvedčiť na základe dôvery
 • Schopnosť pozrieť sa na situáciu z viacerých uhlov pohľadu
 • Zručnosti v kladení otázok, ktoré vedú k najlepším riešeniam pre teba i tvojich blízkych
 • Naučíš sa myslieť empaticky
 • Zvýšenie vlastného sebavedomia a posilnenie sebareflexie
 • Nadobudneš uvedomenia, ktoré budeš schopný aplikovať v každej oblasti tvojho života
 • 2-násobnú certifikáciu (MŠVVaŠ SR ACPC)
 • Nových priateľov a nezabudnuteľných zážitkov
PREČO ABSOLVOVAŤ KURZ AJ KEĎ NECHCEŠ BYŤ KOUČOM? Ako môže koučing napomôcť tvojmu biznisu?
 • Prax v life, business, executive a tímovom koučingu
 • 2-násobnú certifikáciu (MŠVVaŠ SR ACPC)
 • Využívať množstvo nástrojov na praktické koučovanie a diagnostikovanie osobnosti
 • Manažérske zručnosti na efektívne vedenie svojho tímu a zamestnancov
 • Schopnosť komunikovať efektívne a presvedčiť na základe dôvery
 • Schopnosť získavať klientov a obchodné zručnosti
 • Schopnosť definovať očakávané kvalitatívne a kvantitatívne výstupy
 • Schopnosť pozrieť sa na situáciu z viacerých uhlov pohľadu
 • Zručnosti v kladení otázok, ktoré vedú k najlepším riešeniam pre jednotlivca či spoločnosť
 • Zvýšenie vlastného sebavedomia a posilnenie sebareflexie
 • Strategické myslenie a množstvo ďalšieho
KOUČ104 ponúka najvyššiu odbornú úroveň v koučingu. Podporíme ťa k získaniu medzinárodných titulov a budeme ťa sprevádzať na celej tvojej ďalšej ceste koučingu. Neváhaj sa stať aj ty súčasťou nášho koučovacieho tímu a pomôž nám všade naokolo vytvárať kvalitnejšie životy.
 • 2-násobnú certifikáciu (MŠVVaŠ SR ACPC) + komplexnú prípravu na ACC alebo PCC (medzinárodné tituly)
 • Získaš prax v life, business, executive a tímovom koučingu
 • Schopnosť využívať 8 kompetencií kouča podľa ICF a špecifiká koučingu
 • Schopnosť samostatne pracovať s klientom a efektívne viesť koučingové sedenia
 • Využívať množstvo nástrojov na praktické koučovanie a diagnostikovanie osobnosti
 • Schopnosť komunikovať efektívne a presvedčiť na základe dôvery
 • Schopnosť definovať očakávané kvalitatívne a kvantitatívne výstupy
 • Schopnosť pozrieť sa na situáciu z viacerých uhlov pohľadu
 • Zručnosti v kladení otázok, ktoré vedú k najlepším riešeniam pre jednotlivca či spoločnosť
 • Strategické myslenie
 • Zvýšenie vlastného sebavedomia a posilnenie sebareflexie v rámci koučovacieho procesu
 • Uvedomenia, ktoré budete schopní aplikovať v každej oblasti vášho života

Čo zahŕňa

komplexný balík kurzu

KOUČ 104

Kurz školíme prezenčnou formou u nás v Bratislave na Mierovej 56, v Banskej Bystrici a v Košiciach. Kurz si môžete kedykoľvek zopakovať od absolvovania po dobu 2 rokov.

 • Osvedčenie

  Osvedčenie MŠVVaŠ SR o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania

 • Certifikát

  Certifikát Power Coaching o absolvovaní KOUČ 104 hod.

 • Logo

  Používanie loga ACPC (Approved Coach by Power Coaching) k prezentovaniu sa ako certifikovaný kouč

 • Členstvo

  Členstvo v klube absolventov KOUČ 104

 • Mentoringy

  10 mentoringov v hodnote 1800 € s platnosťou 12 mesiacov od skončenia kurzu zdarma

 • ACC/PCC

  Príprava na certifikáciu ACC /PCC usmernenie pri vypracovaní žiadosti + príprava na test/

 • Zopakovanie

  Možnosť bezplatného zopakovania si výcviku 1x počas 1 roka od ukončenia výcviku

 • Zľava

  10% zľava na všetky služby poskytujúce Power Coaching. Navždy.

 • Pomôcky

  Učebný materiál

Obsah

čo všetko sa naučíš

Zažiješ 12 transformačných dní

 • História koučingu
 • Rozdielne školy koučingu
 • Solution focuse koučing a Self koučing
 • Cieľ koučingu – pozitívny, aktívny, etický
 • Etika koučingu
 • Kľúčové kompetencie kouča podľa ICF /8 kompetencií kouča/
 • Rozbor metódy
 • Praktické úlohy

Lektori

kvalifikovaní

ktorí ťa budú učiť

Mgr. Silvia Langermann, PhD. PCC

Ing. Tomas Langermann, ACC

O kurze

zostrihy z prezenčného kurzu

Ako to vyzerá na KOUČ 104

AKTUÁLNE TERMÍNY

FAQ

najčastejšie otázky

rozklikni odpoveď

Máme pre teba 5 otázok, ktoré ti pomôžu rozhodnúť sa. Pozri sa na svoju súčasnú situáciu a zhodnoť, kde sa momentálne nachádzaš..
 1.  Hľadáš možnosti, ako sa posunúť v rámci vlastného sebarozvoja alebo kariérnej oblasti? Vnímaš, že potrebuješ zmenu alebo posun?
 2. Nemáš jasno v tom, čo v živote chceš dosiahnuť a kde by si chcel byť? Potrebuješ vyriešiť problém alebo si ujasniť ciele?
 3. Chceš nájsť správny spôsob, ako sa posunúť vpred? Taký, ktorý bude osobne pre teba ako “vyšitý”?
 4. Uvažuješ, ako spraviť prvý krok? Máš obavy, ktoré ti v tom bránia? Rád by si ich odstránil, no nevieš si rady?
 5. Túžiš žiť kvalitnejší život a pomáhať ľuďom naokolo hľadať vlastné riešenia, ktoré fungujú?
Ak si si odpovedal prevažne “ÁNO” a túžiš nájsť odpovede, potom je náš kurz pre teba ako stvorený! Pomôžeme ti nie len nájsť cestu, ale privedieme ťa tam, kde by si chcel byť.
 • Prax v life, business, executive a tímovom koučingu
 • Schopnosť využívať 8 kompetencií kouča podľa ICF a špecifiká koučingu
 • Schopnosť samostatne pracovať s klientom a efektívne viesť koučingové sedenia
 • Využívať množstvo nástrojov na praktické koučovanie a diagnostikovanie osobnosti
 • Schopnosť komunikovať efektívne a presvedčiť na základe dôvery
 • Schopnosť definovať očakávané kvalitatívne a kvantitatívne výstupy
 • Schopnosť pozrieť sa na situáciu z viacerých uhlov pohľadu
 • Zručnosti v kladení otázok, ktoré vedú k najlepším riešeniam pre jednotlivca či spoločnosť
 • Strategické myslenie
 • Zvýšenie vlastného sebavedomia a posilnenie sebareflexie v rámci koučovacieho procesu
 • Uvedomenia, ktoré budete schopní aplikovať v každej oblasti vášho života
 • Pre všetkých, ktorí chcú získať kvalifikáciu kouča s neobmedzenou platnosťou
 • Pre všetkých, ktorí chcú mať možnosť získať v rámci svojej praxe ďalšie medzinárodné certifikácie (ACC, PCC, MCC)
 • Pre všetkých, ktorí majú záujem zvýšiť si kvalifikáciu, napr.: osoby vo vedúcich pozíciách, riaditelia, manažéri, HR, špecialisti ľudských zdrojov, tímlídri, personalisti, majitelia spoločností, konatelia, živnostníci, zamestnanci, osoby evidované na úrade práce, psychológovia a ďalší…
 • Pre všetkých, ktorí majú záujem posunúť sa v rámci vlastného sebarozvoja
 • Osvedčenie MŠVVaŠ SR o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
 • Certifikát Power Coaching o absolvovaní KOUČ 104 hod.
 • Používanie loga ACPC (Approved Coach by Power Coaching) k prezentovaniu sa ako certifikovaný kouč
 • Členstvo v klube absolventov KOUČ 104
 • 10 mentoringov v hodnote 1200 € s platnosťou 12 mesiacov od skončenia kurzu zdarma
 • Príprava na certifikáciu ACC /usmernenie pri vypracovaní žiadosti + príprava na test/
 • Možnosť bezplatného zopakovania si výcviku 1x počas 1 roka od ukončenia výcviku
 • 10% zľava na všetky služby poskytujúce Power Coaching
 • Učebný materiál
03.02. – 14.02.2023 Online
10.02. – 21.02.2023 Online
01.03. – 15.03.2023 Prezenčne aj Online
13.04. – 24.04.2023 Online
11.05. – 22.05.2023 Prezenčne aj Online
02.06. – 13.06.2023 Online

Koučing je moderná, novodobá metóda riešenia problémov, ktorý vám pomôže nájsť v sebe silu, schopnosť, odvahu, motiváciu a dobro. Počas koučingu máte priestor na nájdenie vlastných riešení, pretože len vlastné riešenie má silu naozaj veci riešiť. Koučingu predstavuje efektívny spôsob vystúpenia z problémov, následného rastu a napredovania.

Koučing rozvíja potenciál a pomáha nám nájsť vlastné cesty a riešenia. Ak hľadáte riešenie alebo spôsob dosiahnutia vašich cieľov, ktoré sa týkajú vás ako človeka, napríklad keď máte víziu, že chcete podnikať, len neviete v čom alebo ako začať, táto metóda je pre vás určite vhodnejšia. Koučing má tiež jednu veľkú výhodu – pozerá do budúcna, nie do minulosti.

Recenzie

naši absolventi

povedali o nás

Termíny a info

Aktualizované informácie o programe Nestrať prácu, vzdelávaj sa z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a našom kurze Kouč 104 z dielne Power Coaching by Langermann.

 • All Post
 • Termíny
Termíny kurzu KOUČ 104 1. polrok

■ 03.02. – 14.02.2023 │Online ■ 10.02. – 21.02.2023 │Online ■ 01.03. – 15.03.2023 │Prezenčne aj Online ■ 13.04. – 24.04.2023 │Online ■ 11.05. – 21.05.2023 │Prezenčne aj Online ■ 02.06. – 13.06.2023 │Online

Termíny kurzu KOUČ 104 2. polrok

17.-28. júl 2023 Bratislava prezenčne | 4.-15. august 2023 Košice prezenčne | 8.-19. september 2023 Bratislava prezenčne | 5.-16. október 2023 Banská Bystrica prezenčne | 1.-12. december 2023 Bratislava prezenčne |

Explore More

End of Content.

Naučíme vás koučovať za 11 dní (104 hodín). Bude to intenzívna jazda.

KOUČ104 je jediný na slovenskom trhu s akreditáciou a komplexnou prípravou kouča. Tento akreditovaný kurz ponúka najvyššiu odbornú úroveň v koučingu. Podporíme ťa k získaniu medzinárodných titulov a budeme ťa sprevádzať na celej tvojej ďalšej ceste koučingu. Neváhaj sa stať aj ty súčasťou nášho koučovacieho tímu a pomôž nám všade naokolo vytvárať kvalitnejšie životy.

Pre viac info nás kontaktujte

Projekt ukončený

16.10.2023. Z dôvodu ukončenia národného projektu „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“, v rámci ktorého bolo zabezpečené financovanie príspevkov na vzdelávacie kurzy pre záujemcov o zamestnanie vedených v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sa už aktuálne neprijímajú a neposudzujú nové žiadosti na poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcov o zamestnanie.

V rámci nového programového obdobia sa aktuálne pripravujú nové projekty, z ktorých sa budú poskytovať obdobné príspevky.