Projekt ukončený

16.10.2023. Z dôvodu ukončenia národného projektu „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“, v rámci ktorého bolo zabezpečené financovanie príspevkov na vzdelávacie kurzy pre záujemcov o zamestnanie vedených v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sa už aktuálne neprijímajú a neposudzujú nové žiadosti na poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcov o zamestnanie.

V rámci nového programového obdobia sa aktuálne pripravujú nové projekty, z ktorých sa budú poskytovať obdobné príspevky.

NESTRAŤ PRÁCU A VZDELÁVAJ SA

Národný projekt Úradu práce

ÚRAD PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

NOVÝ PROJEKT PRE

ZAMESTNANÝCH!

„Tento projekt je jedinečný v tom, že dáva príležitosť priamo jednotlivcom –

zamestnancom,  ktorí sa chcú odborne dovzdelať, získať nové odborné vedomosti

a skúsenosti a tak si nájsť nové, možno lepšie zamestnanie. Každý záujemca tak môže

doslova vziať osud do vlastných rúk.“

Boris Sloboda, generálny riaditeľ Sekcie fondov EÚ na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny

Projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa je financované vzdelávanie prostredníctvom Úradu práce. Je určené pre zamestnancov firiem – pre fyzické osoby, ktoré pociťujú popri vo svojom zamestnaní potrebu sa vzdelávať a dokvalifikovať v určitej oblasti. 

Témy kurzov, ktoré si vyberiete pre ďalšie vzdelávanie sú na vás a my Vám samozrejme odporúčame náš akreditovaný a certifikovaný kurz KOUČ104 hod. Môžete sa prostredníctvom toho projektu vzdelávať úplne ZADARMO, pretože vám úrad práce tento kurz kompletne preplatí. 

Cieľom projektu je podpora zamestnanosti, a to možnosťou cieleného vzdelávania jednotlivcov – zamestnancov pre ich lepšie uplatnenie sa na meniacom trhu práce. Projekt budú realizovať úrady práce po celom Slovensku a jeho financovanie je zabezpečené prostredníctvom štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Hlavným cieľom projektu je preplatiť kurzy pre tých, ktorým vzdelávanie pomôže prácu nestratiť, prípadne udržať sa na trhu práce.

Projekt je určený pre záujemcov o zamestnanie (ZoZ), ktorí sa chcú vzdelávať či rozvíjať svoje zručnosti v súlade s aktuálnymi potrebami trhu práce. Teda pre tých občanov, ktorí neboli zaradení do evidencie na úrade práce ako nezamestnaní, ale v súčasnosti sú zamestnancami napríklad malej firmy a hľadajú si iné zamestnanie. Prípadne majú záujem o kurz/vzdelávanie z dôvodu zmien na aktuálnom trhu práce. Tento projekt je určený už pre zamestnaných záujemcov o preplatenie kurzov. 

Kurzy si vyberáte Vy. V zásade však musí platiť, že vybrané a preplatené kurzy musia byť zamerané na relevantné zvýšenie vašej kvalifikácie a pomôžu nestratiť prácu. Znamená to, že občan si sám vyberie z ponuky kurzov na trhu, podľa vlastnej potreby, bez ohľadu na vôľu zamestnávateľa. Vzdelávacie kurzy sú verejne dostupné a záujemca sa mu bude venovať vo svojom voľnom čase, v rámci spolupráce s úradom práce.

Čakacia lehota na schválenie žiadosti individuálna v závislosti od miesta úradu práce, prevažne je to 30 dní, (zaslanie všetkých požadovaných dokumentov/žiadosti, kde časť vyplňujeme aj my, ako poskytovateľ vzdelávania), administratíve úkony a zároveň neistota schválenia žiadosti. Preto je potrebné podať žiadosť min. 30 dní pred termínom kurzu. 

  1. Záujemca o projekt sa musí zaregistrovať v mieste svojho bydliska ako – záujemca o zamestnanie na UPSVaR
  2. Záujemca o zamestnanie si sám z verejne dostupných zdrojov vyberie konkrétne vzdelávanie, o ktoré má záujem, ako aj poskytovateľa vzdelávania, ktorý ho zrealizuje.
  3. Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie je potrebné predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr 30 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom vzdelávania

Keďže na príspevok na vzdelávanie záujemcov o zamestnanie nie je právny nárok, nie je automaticky schválený každému záujemcovi o zamestnanie, ktorý si oň požiada. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny každú žiadosť posudzuje individuálne na základe posúdenia oprávnenosti požadovaného vzdelávania vrátane posúdenia hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti poskytnutia príspevku na vzdelávanie. Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú žiadosť schváli, uzatvorí so záujemcom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie, v ktorej sú špecifikované konkrétne podmienky, za ktorých bude záujemcovi o zamestnanie príspevok na vzdelávanie poskytnutý. Bez uzatvorenia tejto dohody nie je možné príspevok na  vzdelávanie záujemcovi o zamestnanie poskytnúť.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí príspevok na vzdelávanie vo výške 100 % nákladov na vzdelávanie iba v prípade úspešného ukončenia vzdelávania a splnenia všetkých podmienok v zmysle uzatvorenej dohody, na základe žiadosti o úhradu príspevku na vzdelávanie predloženej na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kontakt a bližšie informácie: ÚPSVR, Oddelenie poradenstva a vzdelávania vo vašom okresnom meste evidencie. Alebo kontaktujte nás.

Postup

podania žiadosti

Je to jednoduché

Všetko čo musíte urobiť, sú tieto 4 kroky:

1. VYBERTE SI TERMÍN KURZU

Vyberte si termín kurzu KOUČ104 z aktuálnych termínov, o ktorý máte záujem. Kurz školíme každý mesiac!

2. VYPLŇTE SI SVOJU ŽIADOSŤ

Vyplňte si svoju žiadosť. Radi vám s tým pomôžeme.

3. ZOBERTE ŽIADOSŤ NA ÚRAD

Zoberte všetky papiere, ktoré sme vám poslali aj s vašou časťou žiadosti na svoj Úrad práce.

4. SCHVÁLENIE ŽIADOSTI

Počkáme 30 dní na vyjadrenie Úradu práce a ak vám žiadosť schvália, môžete nastúpiť na náš kurz KOUČ104.

Naša spoločnosť na základe požiadaviek záujemcov žiadosti tohto a podobného typu vypĺňa už 5 rokov. Prevažná časť z nich bola schválená či už  prezenčnou, alebo dištančnou/online formou. V prípade záujmu o projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa, sa môžete na nás s dôverou obrátiť. Aktuálne tlačivá máme k dispozícii, poskytneme konzultácie, administratívnu podporu. 

Termíny a info

Aktualizované informácie o programe Nestrať prácu, vzdelávaj sa z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a našom kurze Kouč 104 z dielne Power Coaching by Langermann.

  • All Post
  • Termíny
Termíny kurzu KOUČ 104 1. polrok

■ 03.02. – 14.02.2023 │Online ■ 10.02. – 21.02.2023 │Online ■ 01.03. – 15.03.2023 │Prezenčne aj Online ■ 13.04. – 24.04.2023 │Online ■ 11.05. – 21.05.2023 │Prezenčne aj Online ■ 02.06. – 13.06.2023 │Online

Termíny kurzu KOUČ 104 2. polrok

17.-28. júl 2023 Bratislava prezenčne | 4.-15. august 2023 Košice prezenčne | 8.-19. september 2023 Bratislava prezenčne | 5.-16. október 2023 Banská Bystrica prezenčne | 1.-12. december 2023 Bratislava prezenčne |

Explore More

End of Content.

Naučíme vás koučovať za 11 dní (104 hodín). Bude to intenzívna jazda.

KOUČ104 je jediný na slovenskom trhu s akreditáciou a komplexnou prípravou kouča. Tento akreditovaný kurz ponúka najvyššiu odbornú úroveň v koučingu. Podporíme ťa k získaniu medzinárodných titulov a budeme ťa sprevádzať na celej tvojej ďalšej ceste koučingu. Neváhaj sa stať aj ty súčasťou nášho koučovacieho tímu a pomôž nám všade naokolo vytvárať kvalitnejšie životy.

Pre viac info nás kontaktujte

Projekt ukončený

16.10.2023. Z dôvodu ukončenia národného projektu „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“, v rámci ktorého bolo zabezpečené financovanie príspevkov na vzdelávacie kurzy pre záujemcov o zamestnanie vedených v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sa už aktuálne neprijímajú a neposudzujú nové žiadosti na poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcov o zamestnanie.

V rámci nového programového obdobia sa aktuálne pripravujú nové projekty, z ktorých sa budú poskytovať obdobné príspevky.